โล่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1

Object Identifier : 6107000733
Work Type : โล่รางวัล
Preferred Labels : โล่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1
Source Title :
Display Measurements : ยาว23 กว้าง18 หนา 0.5 cm
Display Material/Techniques : ไม้ และแผ่นโลหะ
Display Creation Date : 2547
Description/Descriptive Note : โล่ตั้งโต๊ะ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1 ขอมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 10 ปี 2547 มอบให้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 ลงนามโดย ม.ร.ว. เจริญสุข สุขสวัสดิ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1 และนันทนา ปัจฉิมสวัสดิ์ ประธานฝ่ายสารานุกรมไทย ภาค 310-เอ 1 (เหนือ)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : การแข่งขันตอบคำถาม, หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน