โล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Object Identifier : 6107000734
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : โล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 19.5 ยาว 16 หนา 1 cm
Display Material/Techniques : ไม้และแผ่นโลหะ
Display Creation Date : 2534
Description/Descriptive Note : โล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มอบแด่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในฐานะที่มีอุปการะคุณ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุนตลอดมา วันที่ 18 กันยายน 2534 โล่ลงนามโดยนายแพทย์อนันต์ ลาภสมทบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ