โล่ ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Object Identifier : 6107000738
Work Type : โล่
Preferred Labels : โล่ ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements : ยาว 16 cm กว้าง 19 cm หนา 0.8 cm
Display Material/Techniques : ไม้และโลหะ
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : โล่ ฝ่ายเทนนิส สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย รายการ " S 10,000 ITF CHIANGMAI MEN FUTURE F2 " ประจำปี 2550 ขอให้มีความสุข ความเจริญเทอญ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2550 ลงนามโดย นายอุทัย พวงศรี ประธานฝ่ายเทนนิสจังหวัดเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : อุทัย พวงศรี