โล่เชิดชูเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

Object Identifier : 6107000740
Work Type :
Preferred Labels : โล่เชิดชูเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
Source Title :
Display Measurements : ยาว 14 กว้าง 17 หนา 1cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : โล่ ขอเชิดชูเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา สมดั่งเป็นวัฒนธรรมแห่งอารยชนธำรงรักษาพุทธธรรมไว้นานนับพันปี โครงการยี่เป็งสันทราย ถวายพุทธบูชา ครั้งที่ 15 ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ขอให้ท่านมีความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดไป ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2546 ลงนามโดยพระครูวชิรสารคุณ เจ้าคณะอำเภอสันทราย ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : พระครูวชิรสารคุณ, สุวัฒน์ ตันติพัฒน์