โล่ UNIVERSITAS BENGKULU

Object Identifier : 6107000742
Work Type :
Preferred Labels : โล่ UNIVERSITAS BENGKULU
Source Title :
Display Measurements : 17*12*1 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : โล่ UNIVERSITAS BENGKULU ในกรอบสีทองมีข้อความสลักว่า KENANG-KENANGAN DARI UNIVERSITAS BENGKULU ด้านบนเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีสีเหลืองและฟ้า
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : UNIVERSITAS BENGKULU