โล่กรมรบพิเศษที่ 5 มอบให้เป็นเกียรติแด่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

Object Identifier : 6107000743
Work Type :
Preferred Labels : โล่กรมรบพิเศษที่ 5 มอบให้เป็นเกียรติแด่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 16 สูง 21 หนา 1 เซนติเมตร
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2538
Description/Descriptive Note : กรมรบพิเศษที่ 5 มอบให้เป็นเกียรติแด่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เนื่องในโอกาสที่ให้การสนับสนุนการศึกษา และดูงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : กรมรบพิเศษที่ 5