ของที่ระลึก NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY

Object Identifier : 6107000745
Work Type :
Preferred Labels : ของที่ระลึก NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY
Source Title :
Display Measurements : 15.5*16*1 cm
Display Material/Techniques : โลหะ
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ของที่ระลึกจาก NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY เป็นกรอบไม้ตั้งโต๊ะ ติดด้วยแผ่นโลหะสีเงินรูปอาคารของ มหาวิทยาลัย NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY มีข้อความภาษาจีนอยู่ด้านบน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY