ของที่ระลึก U in MAP UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS WWW.UNIMAP.EDU.MY

Object Identifier : 6107000747
Work Type :
Preferred Labels : ของที่ระลึก U in MAP UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS WWW.UNIMAP.EDU.MY
Source Title :
Display Measurements : 19*14*1 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ของที่ระลึก กรอบไม้ติดด้านหน้าด้วยแผ่นอะคริลิค มีข้อความอยู่บนพื้นสีน้ำเงินว่า U in MAP UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS WWW.UNIMAP.EDU.MY
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ