โล่ Asean inter varsity hockey tournament university brunei darussalam

Object Identifier : 6107000749
Work Type : โล่
Preferred Labels : โล่ Asean inter varsity hockey tournament university brunei darussalam
Source Title :
Display Measurements : 20*15*1 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 1997
Description/Descriptive Note : Asean inter varsity hockey tournament university brunei darussalam june 29 th july rd 1997 Team Hockey Sekolah tinggi ilmu ekonmi indonesia(STEI) JAKARTA-INDONESIA
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ