โล่ the outstanding contribution to academic exchange and promotion of the exchange through students research and study

Object Identifier : 6107000750
Work Type :
Preferred Labels : โล่ the outstanding contribution to academic exchange and promotion of the exchange through students research and study
Source Title :
Display Measurements : 10*14*2 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2007
Description/Descriptive Note : โล่อะคริลิค มีข้อความสลักว่า In Appreciation to Maejo University for the outstanding contribution to academic exchange and promotion of the exchange through students research and study Jei-Fu Shaw. Ph.D.President Nation Chung Hsing University July 2007 มีตราสัญลักษญ์รูปมังกรสีรุ้งอยู่ตรงกลางด้านบน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ