กรอบรูป ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Object Identifier : 6107000753
Work Type :
Preferred Labels : กรอบรูป ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements : 36*29*4 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบรูป ศาลาธรรม SALA DHARMA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย