กรอบไม้ NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Object Identifier : 6107000754
Work Type :
Preferred Labels : กรอบไม้ NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Source Title :
Display Measurements : 33*42*1 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบไม้ มีรูปผลไม้นูนออกมา มีแผ่นโลหะใต้ภาพ เป็นตัวหนังสือจีน พร้อมภาษาอังกฤษ ว่า NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย