กรอบรูป ในหลวงรัชการที่ 9 กับป้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Object Identifier : 6107000757
Work Type :
Preferred Labels : กรอบรูป ในหลวงรัชการที่ 9 กับป้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 3 มกราคม 2516
Description/Descriptive Note : ตั้งโต๊ะ กรอบรูป ในหลวงรัชการที่ 9 กับป้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีข้อความในภาพ " พลังแห่งความสามัคคี ของชาวแม่โจ้ ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกต้อง ที่ดี ที่สร้างสรรค์ จะนำพาไปสู่ความเจริญ ไปสู่ความดี และผู้ปฎิบัติจะได้รับผลดี คือความยกย่องของชุมชน พระราชดำรัส ที่พระราชทานให้แก่ชาวแม่โจ้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2516 งานหนักไม่เคยฆ่าคน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย