ป้าย THE HOME OF COWBOYS

Object Identifier : 6107000770
Work Type :
Preferred Labels : ป้าย THE HOME OF COWBOYS
Source Title :
Display Measurements : 20.5*15*1 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ป้ายไม้ตั้งโต๊ะตรงกลางเป็นป้ายพลาสติกสีขาว มีมุดสีเงินอยู่ 4 จุด รูปสัญลักษณ์คาวบอย MJU MAEJO UNIVERSITY, THAILAND THE HOME OF COWBOYS
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย