แก้วเซรามิค Benguet state University 1916 Benguet State University La Trindad, Benguet, Philippines

Object Identifier : 6107000771
Work Type :
Preferred Labels : แก้วเซรามิค Benguet state University 1916 Benguet State University La Trindad, Benguet, Philippines
Source Title :
Display Measurements : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ความสูง 9.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : แก้วเซรามิค สีขาวมีหูหิ้ววงกลม มีข้อความ Benguet state University 1916 Benguet State University La Trindad, Benguet, Philippines
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย