แก้ว CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY 1907

Object Identifier : 6107000774
Work Type :
Preferred Labels : แก้ว CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY 1907
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : แก้วเซรามิคสีเหลือง มีหูหิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ยาว7 ข้อความ CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY 1907
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย