แก้วเซรามิค งานธนาคารและงานราชการ 2553

Object Identifier : 6107000778
Work Type :
Preferred Labels : แก้วเซรามิค งานธนาคารและงานราชการ 2553
Source Title :
Display Measurements : ขนาดแก้วเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 สูง 9.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2553
Description/Descriptive Note : แก้วเซรามิค มีตราสัญญลักษณ์ ธนาคารกรุงเทพ และ ตรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อความว่า สุขของฉัน อยู่ที่งานหล่อเลี้ยงจิต สุขของฉัน อยู่ที่คิดสมบัติบ้า คิดทำโน้น คำทำนี่ทุกเวลา เมื่อเห็นงานก้าวหน้าฉันสุขใจ ปรีชา ขันทนันต์ ปราณี ขันทนันต์ ในโอกาสเกษียณ งานธนาคารและงานราชการ 2553
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย