โล่ กอล์ฟการกุศล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1

Object Identifier : 6107000779
Work Type :
Preferred Labels : โล่ กอล์ฟการกุศล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1
Source Title :
Display Measurements : วัดจากฐาน 16*27 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : โล่อะคิลิกใส เป็นรูปสามมิติคนตีกอล์ฟ ข้อความจากฐานติดแผ่นป้ายโลหะ ข้อความเขียน กอล์ฟการกุศล โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รองชนะเลิศ อันดับ 1 Flight D ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย