โล่ 10th Anniversary กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Object Identifier : 6107000781
Work Type :
Preferred Labels : โล่ 10th Anniversary กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
Source Title :
Display Measurements : วัดจากฐาน ขนาด7*13*1 cm จากยอด สูง29*
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2552
Description/Descriptive Note : โล่ทรงปิรมิต ทำจากอะคิลิคใส ตั้งบนฐานอะคิลิคสีดำ มีข้อความตรงทรงสามเหลี่ยมว่า 10th Anniversary กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีข้อความตรงฐานสีดำ ว่า Thailand 10th Anniversary Energy Awards 2009 รางวัลผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภท สถาบันการศึกษา ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย