กรอบไม้ของที่ระลึก With th Compliments of National Chiayi University

Object Identifier : 6107000784
Work Type :
Preferred Labels : กรอบไม้ของที่ระลึก With th Compliments of National Chiayi University
Source Title :
Display Measurements : 36.5*33*1.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบไม้ของที่ระลึก ไม่มีกระจก ลักษณะเป็นรูปกระต่าย มีตัวอักษรจีน ป้ายโลหะสีทอง อยู่ใต้รูป มีข้อความภาษาอังกฤษ With th Compliments of National Chiayi University
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย