ภาพผู้บริหารให้การต้อนรับ

Object Identifier : 6107000785
Work Type :
Preferred Labels : ภาพผู้บริหารให้การต้อนรับ
Source Title :
Display Measurements : 19*24*1cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี ม.แม่โจ้นำผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช.และ ผบ.ทบ. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2550
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย