ภาพกังหันน้ำ

Object Identifier : 6107000789
Work Type :
Preferred Labels : ภาพกังหันน้ำ
Source Title :
Display Measurements : ขนาด 37.5*42.5*1.2 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กังหันน้ำสมัยก่อน มีคนยืนถือหมวกอยู่ในภาพ ข้างล่างภาพมีข้อความเขียนไว้ สนับสนุนโดย อาจารย์ วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ รุ่น 32
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย