พระพิรุณทรงนาค

Object Identifier : 6107000805
Work Type :
Preferred Labels : พระพิรุณทรงนาค
Source Title :
Display Measurements : ขนาด 18-11-2 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : รูปหล่อจำลองสีเขียวสัญลักษณ์ตราแม่โจ้ (พระพิรุณทรงนาค) อยู่บนฐานสีดำ มีข้อความว่าMaejo University
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย