เสื้อคุณธรรม

Object Identifier : 6107000818
Work Type :
Preferred Labels : เสื้อคุณธรรม
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : เสื้อคอปกสีเขียว ปักตรงกระเป๋าขวามือ ความรู้ คู่ คุณธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย