แสตมป์ 75 ปี

Object Identifier : 6107000823
Work Type :
Preferred Labels : แสตมป์ 75 ปี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2552
Description/Descriptive Note : ครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คาวบอย Cowboy เป็นสัญลักษณ์ของลูกแม่โจ้ หมายถึง ความเป็นสุภาพชน มีความอดทน ขยันขันแข็ง สร้างสรรค์ มีน้ำใจ มีวินัย สามัคคี เคารพผู้อาวุโส และภายใต้วิญญาณ ของนักสู้ที่กล้าหาญ ชาญฉลาดต่อการแก้ปัญหา ผู้ให้คำ รศ.ดร. เทพ พงษ์พานิช, แม่โจ้รุ่น 32 ดุจดังลูกแม่โจ้
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย