โล่ขอบคุณเนื่องในโอกาสให้การสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Object Identifier : 610700496
Work Type :
Preferred Labels : โล่ขอบคุณเนื่องในโอกาสให้การสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Source Title :
Display Measurements : ขนาด กว้าง 23 ซม. สูง 14 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2531
Description/Descriptive Note : เป็นโล่ไม้สีน้ำตาลเข้ม มีจุดทองเหลือง 4 มุม ด้านหน้าเป็นแผ่นทองเหลืองเขียนตัวหนังสือสีเขียว มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอบโล่เป็นลายไทยสีเขียว มีขาตั้งไม้ติดกับตัวโล่ รายละเอียด มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เนื่องในกาสให้การสนับสนุนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17-24 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ลงนามโดยนายสุธรรม อารีกุล อธิการบดี
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย