อิ้วฝ้าย

Object Identifier : LA072
Work Type :
Preferred Labels : อิ้วฝ้าย
Source Title :
Display Measurements : สูง 63 ซม. ยาว 73.51 กว้าง 41.5 ซม.
Display Material/Techniques : ทำจากไม้ ฐาน เป็นไม้ 2 ชิ้น ต่อกันเป็นรูปตัวที ด้านบนเป็นไม้ 2 ชิ้น สองอันคู่ เจาะรูเพื่อใช่ที่จับเพื่อให้สามารถหมุนได้
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : อิ้วฝ้าย ทำจากไม้ ฐาน เป็นไม้ 2 ชิ้น ต่อกันเป็นรูปตัวที ด้านบนเป็นไม้ 2 ชิ้น สองอันคู่ เจาะรูเพื่อใช่ที่จับเพื่อให้สามารถหมุนได้ ใช้สำหรับแยกเมล็ดและเปลือกผ้ายออกจากกัน
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Household accessories