คราด

Object Identifier : LA073
Work Type :
Preferred Labels : คราด
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : ตัวคราดทำจากเหล็ก เป็นซี่ ๆ เหมือนไม้กวาด ด้ามทำด้วยไม้
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : คราด ตัวคราดทำจากเหล็ก เป็นซี่ ๆ เหมือนไม้กวาด ด้ามทำด้วยไม้ ใช้สำหรับกวาดใบไม้
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Agricultural Equipment