จอบ

Object Identifier : LA074
Work Type :
Preferred Labels : จอบ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : ตัวจอบทำจากเหล็กตีเป็นแผ่น ด้ามทำด้วยไม้
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : จอบ ตัวจอบทำจากเหล็กตีเป็นแผ่น ด้ามทำด้วยไม้ ใช้สำหรับขุดดิน
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Agricultural Equipment