ที่ขุดดิน

Object Identifier : LA075
Work Type :
Preferred Labels : ที่ขุดดิน
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : ตัวทำจากเหล็กทำเป็นรูปครึ่งวงกลม สองอัน ด้ามเป็นเหล็ก นำครึ่งวงกลมสองอัน มาติดกัน
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ที่ขุดดิน ตัวทำจากเหล็กทำเป็นรูปครึ่งวงกลม สองอัน ด้ามเป็นเหล็ก นำครึ่งวงกลมสองอัน มาติดกัน ใช้สำหรับขุดหลุมดิน
Related Entities : ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
Related Places : Lanna Agricultural Learning Center
Related Collections : Agricultural Equipment