เป๊อะ

Object Identifier : LAFM2565005
Work Type :
Preferred Labels : เป๊อะ
Source Title :
Alternate Titles : Peu
Display Measurements : ขนาด(ซม) กว้าง 14 ยาว 14 สูง 16.4 หนา 0.6 ขอบ 0.6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.75
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ลักษณะเป็นตะกร้าที่ทำจากไม้ไผ่สาน ลักษณะการสานถี่มีความคงทนแข็งแรง และมัดติดตะกร้าทำเป็นสายสะพาย 2 เส้น มีเส้นเชือกพลาสติกสีดำมัดที่ปากตะกร้าเป็นจุดเว้นจุด ทำให้ตะกร้ามีความหน่าแน่นเพิ่มขึ้นบริเวณปากตะกร้า เป็นอุปกรณ์สำหรับใส่ใบชา
Related Entities : ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
Related Places : พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรล้านนา
Library of Congress Subject Headings : ตะกร้าไม้ไผ่สาน, ใบชา, เป๊อะ, Peu, Agriculture