รูปภาพ พระช่วงฯถ่ายรูปหมู่

Object Identifier : TACM0109
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : รูปภาพ พระช่วงฯถ่ายรูปหมู่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : รูปภาพติดกระดาษแข็ง พระช่วงฯถ่ายรูปหมู่7ท่านพร้อมคณะ หน้ารถเกี่ยวข้าวบริเวณทุ่งนา
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย