ภาพถ่ายเวทีด้านหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่ 2 มีนาคม 2521

Object Identifier : TACM0116
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพถ่ายเวทีด้านหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่ 2 มีนาคม 2521
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2 มีนาคม 2521
Description/Descriptive Note : เวทีด้านหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่ 2 มีนาคม 2521
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย