เวทีรับพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้-เชียงใหม่

Object Identifier : TACM0120
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : เวทีรับพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้-เชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : เวทีรับพระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้-เชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : พระราชทานปริญญาเกษตรแม่โจ้