ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังทรงซักถามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แก๊ส EH4

Object Identifier : TACM0122
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังทรงซักถามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แก๊ส EH4
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกำลังทรงซักถามเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แก๊ส EH4
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย