ท่านอธิการบดีกำลังกราบบังคมฑูลในวันพระราชทานปริญญา เกษตรแม่โจ้เชียงใหม่

Object Identifier : TACM0125
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ท่านอธิการบดีกำลังกราบบังคมฑูลในวันพระราชทานปริญญา เกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ท่านอธิการบดีกำลังกราบบังคมฑูลในวันพระราชทานปริญญา เกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย