ธง Wisconsin

Object Identifier : TACM0127
Work Type : Object
Preferred Labels : ธง Wisconsin
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ธง Wisconsin ท่านไปเรียนที่นั่น ท่านนำกลับมาไว้ที่ห้องของท่านเป็นที่ระลึก
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย