ชุดรูปภาพ ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1-3

Object Identifier : TACM0128
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ชุดรูปภาพ ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1-3
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย