กล่องพร้อมแว่นขยายเกิดการเสียหายก่อนนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้ว

Object Identifier : TACM0129
Work Type : Object
Preferred Labels : กล่องพร้อมแว่นขยายเกิดการเสียหายก่อนนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้ว
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย