กรอบรูปสระเกษตรสนาน แม่โจ้ 2479

Object Identifier : TACM0151
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : กรอบรูปสระเกษตรสนาน แม่โจ้ 2479
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2479
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย