บัตรประจำตัวประชาชน นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย

Object Identifier : TACM0153
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : บัตรประจำตัวประชาชน นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2516
Description/Descriptive Note : บัตรประจำตัวประชาชน นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย 12 มี.ค.2459 อายุ 57 ปี อยู่ที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร หลังบัตร สำนักงานทะเบียน วันออกบัตร 21 พ.ค.2516 บัตรหมดอายุ 20 พ.ค. 2522 กระทรวงมหาดไทย
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย