บัตรประจำตัวอธิการบดี

Object Identifier : TACM0155
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : บัตรประจำตัวอธิการบดี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2522
Description/Descriptive Note : บัตรประจำตัวอธิการบดี กรม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ทบวงมหาวิทยาลัย วันออกบัตร 27 พ.ย.22 บัตรหมดอายุ 26 พ.ย.27 เลขที่ 2/2522 ชื่อนายวิภาต บุญศรี วังซ้าย ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย