ภาพถ่ายอาจารย์วิภาติกับบุคคลอีก 2 ท่าน

Object Identifier : TACM0164
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพถ่ายอาจารย์วิภาติกับบุคคลอีก 2 ท่าน
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ภาพถ่ายขาวดำ รูปปลูกผัก ท่านวิภาตอยู่ตรงกลาง ถ่าย3คน ข้างหลังภาพ มีข้อความเขียนด้วยลายมือว่า คุณปุ๋ง ไร่กล่ำปลีอีกด้านหนึ่ง ปากช่อง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย