ภาพบ้านที่พักปากช่อง

Object Identifier : TACM0166
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพบ้านที่พักปากช่อง
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ภาพขาวดำ บ้านที่พักปากช่อง ข้างหลังภาพเขียนข้อความ บ้านที่พัก ปากช่อง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย