โปสการ์ด ขอบคุณจากจังหวัดแพร่

Object Identifier : TACM0167
Work Type : โปสการ์ด
Preferred Labels : โปสการ์ด ขอบคุณจากจังหวัดแพร่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : โปสการ์ด ด้วยความขอบคุณในไมตรีจิตต์ ข้าพเจ้าขอมอบภาพประมวลของขวัญที่ได้รับในคราวจากจังหวัดแพร่ 3/1/84 ให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ไว้เป็นที่ระลึกข้างหลังภาพเขียนด้วยลายมือ สำหรับเที่ยง เศวตกุล
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย