จดหมายราชการ ที่ ศธ 090815/721เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวงาน อ.ก.ท.ภาคเหนือ

Object Identifier : TACM0182
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : จดหมายราชการ ที่ ศธ 090815/721เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวงาน อ.ก.ท.ภาคเหนือ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : จดหมายราชการ ที่ ศธ 090815/721เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวงาน อ.ก.ท.ภาคเหนือ เรียน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวงาน อ.ก.ท.1ชุดและสไลด์ออกโทรทัศน์ 1 แผ่น
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย