ของที่ระลึก กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2542

Object Identifier : TACM0196
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : ของที่ระลึก กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2542
Source Title :
Display Measurements : ความกว้างของป้าย 16 cm ความยาว 20 cm หนา 2 cm
Display Material/Techniques : ไม้, แผ่นโลหะ
Display Creation Date : 2542
Description/Descriptive Note : ของที่ระลึก ตราสัญญาลักษณ์สีแดงมณฑลทหารบกที่ ๓๓ มอบเป็นเกียรติ แด่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2542 พลตรี พิชาญเมธ ม่วงมณี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย