โล่กิจกรรมการกุศล วิ่งแม่โจ้-เคียงดาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

Object Identifier : TACM0292
Work Type :
Preferred Labels : โล่กิจกรรมการกุศล วิ่งแม่โจ้-เคียงดาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
Source Title :
Display Measurements : ขนาดกว้าง 22 ซม. สูง 20 ซม. (วัดจากจุกทองเหลืองถึงจุกทองเหลืองอีกด้าน)
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2538
Description/Descriptive Note : โล่ไม้ มีขาตั้งติดกับตัวโล่ด้านหลังเป็นไม้ ด้านหน้าเป็นทองเหลือง มีจุกทองเหลือง 4 มุม ติดตราสัญญลักษณ์ของโรงเรียนนมินทราชูทิศพายัพ โครงการเคียงดาวัลเล่ย์ และมูลนิธิ อป.พร. เมืองเชียงใหม่ ด้านล่างของโล่เป็นรูปนักวิ่ง 9 คน ด้านข้างเป็นริ้วสีเขียว ขอบทั้งสองด้านเป็นรอยบักขนาดเท่า ๆ กัน รายละเอียด โรงเรยนนมินทราชูทิศพายัพ โครงการเคียงดาวัลเล่ย์ และมูลนิธิ อป.พร. เมืองเชียงใหม่ ขอบพระคุณ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมการกุศล วิ่ง แม่โจ้ - เคียงดาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 15 มกราคม 2538 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามโดย นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ พลโท จำกัด กลั่นทะกะสุวรรณ ผประธานกรรมการอำนวยการ และ นายอนันต์ อมรโชดก ประธานมูลนิธีรวมใจ อป.พร.เชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย