โล่ขอบคุณเรื่องในการสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่

Object Identifier : TACM0295
Work Type :
Preferred Labels : โล่ขอบคุณเรื่องในการสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements : ขนาดกว้าง 12 ซม. สูง 19 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2537
Description/Descriptive Note : เป็นโล่ไม้ ด้านบนและด้านล่างมีจุดทองเหลือง 4 มุมแนวขวาง ด้านหน้าเป็นแผ่นทองเหลืองปั๊มลายบริเวณสันด้านบนและด้านล่าง บริเวณขอบปั๊มลายไทยลงสีน้ำเงิน มีตราสัญลักษณ์เทศบาลนครเชียงใหม่ (ไม่ชัดเจน) มีขาตั้งไม้ด้านหลังติดกับตัวโล่ รายละเอียด ขอมอบไว้เพื่อเป็นการขอบคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในการสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ลงนามโดย ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ผู้อำนวยการและผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และ นายวรกร ตันตรานนท์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 24 กันยายน 2537
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย