กรอบรูป รูปภาพมีบุคคล 3 ท่านนั่งอยู่บริเวณคอกวัว ใส่ชุดข้าราชการ

Object Identifier : 6107000125
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : กรอบรูป รูปภาพมีบุคคล 3 ท่านนั่งอยู่บริเวณคอกวัว ใส่ชุดข้าราชการ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : พระช่วงเกษตรศิลปการ